«Собирался на "объдъ" в Париж /… /». По рис. "Веч. Вр.". 1914

Информация
 «Собирался на "объдъ" в Париж /… /». По рис. "Веч. Вр.". 1914
Изд. Т-ва "Новь"
Россия. Киев
Бумага. Хромолитография

КП 363389/213


← Назад в раздел